راه اندازی کارخانه تولید لایی ترموفیوز

لایی ترموفیوز با کیفیت عالی مدیران شرکت داور الیاف را بر آن وا داشته تا با تاکید کیفیت و استفاده از استانداردهای جهانی پا به عرصه صادرات بگذارند چونکه این محصول نه تنها در ایران خواستار بیشماری دارد بلکه در سراسر جهان توانسته جایگاه ویژه ای به خود اختصاص دهد.

© طراحی و بهینه سازی گروه طراحی سیرن