آخرین اخبار و رویداد ها

دوشنبه 21 آذر 1401
راه اندازی کارخانه تولید لایی ژئوتکستایل

راه اندازی کارخانه تولید لایی ژئوتکستایل

تولید انواع لایی ژئوتکستایل با گرماژهای 100 الی 1,000 گرم با عرض های متفاوت حداکثر 4600 میلیمتر

ادامه مطلب
دوشنبه 21 آذر 1401
راه اندازی کارخانه تولید لایی ترموفیوز

راه اندازی کارخانه تولید لایی ترموفیوز

تولید انواع لایی ترموفیوز از گرماژ 100 تا 800 گرم در مترمربع و تا عرض 2500 میلیمتر

ادامه مطلب
دوشنبه 21 آذر 1401
راه اندازی کارخانه تولید لایی ژئوتکستایل

راه اندازی کارخانه تولید لایی ژئوتکستایل

تولید انواع لایی ژئوتکستایل با گرماژهای 100 الی 1,000 گرم با عرض های متفاوت حداکثر 4600 میلیمتر

ادامه مطلب

© طراحی و بهینه سازی گروه طراحی سیرن