گزارش جمع بندی بانک مرکزی از اقتصاد کشور در سال 94 منتشر شد

بانک مرکزی امروز گزارشی را در ارتباط با نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم ( فصل زمستان) سال 1394 منتشر کرد تا به این ترتیب بعد از آغاز چهارماه از سال جدید پرونده گزارشات اقتصادی از سال گذشته را ببندد. گزارشی که نشان می دهد در پایان سال گذشته شاخص تولید کارگاه های صنعتی کشور منفی 2.8 درصد بوده است.

براساس نماگرهای مرکزی منتشر شده شاخص تولید در کارگاه‌ های بزرگ صنعتی در سال ۹۴ منفی ۲.۸ درصد، تعداد جواز تاسیس منفی ۱۱.۹ درصد، تعداد پروانه‌ بهره‌برداری از واحدهای صنعتی منفی ۵.۸ درصد و صدور پروانه‌های ساختمانی منفی ۱۳.۴ درصد بوده است. همچنین شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی در سه ماهه چهارم سال گذشته قیمت ۲.۹ درصد رسید که به این ترتیب با توجه به رشد منفی ۳.۱ درصدی در سه ماهه سوم، منفی ۰.۴ درصدی در سه ماهه دوم و منفی ۴.۶ درصدی در سه اول، کل این شاخص در سال ۹۴ را به عدد منفی ۲.۸ درصد رساند.

تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی ۱۱.۹ درصد کاهش یافت اما ارزش سرمایه‌گذاری‌ها ۱۹.۵ درصد افزایش داشته است. پروانه بهره‌ برداری از واحدهای صنعتی از لحاظ تعداد ۲.۶ درصد کاهش یافته اما از لحاظ ارزش ۱۹.۴ درصد رشد کرده است.

بر اساس این گزارش میزان نقدینگی در اسفند پارسال نسبت به پایان سال پیش از آن به ۳۰ درصد رسیده است. بررسی نرخ رشد متغیرهای بخش پولی در اسفند پارسال نسبت به پایان سال پیش از آن بیانگر آن است که علاوه بر نقدینگی ۳۰ درصدی، میزان پول به ۱۳.۲ درصد، شبه پول به ۳۳.۱ درصد و سپرده های بخش غیردولتی به ۳۱.۲ درصد رسیده است. بررسی بخش واقعی اقتصاد در سال 1394 نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی بر پایه سال ۱۳۸۳ با احتساب نفت به سه درصد و بدون نفت ۲.۸ درصد بوده است.

بررسی وضع مالی دولت حاکی است درآمدهای دولت ۱۱۲۳.۷ هزار میلیارد ریال، پرداخت های هزینه ای ۱۷۰۶.۹ هزار میلیارد ریال، واگذاری دارایی های سرمایه ای ۶۷۳.۶ هزار میلیارد ریال و تملک دارایی های سرمایه ای ۲۲۷ هزار میلیارد ریال بوده ضمن آنکه کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای نیز ۱۹۶.۳ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

براساس این گزارش جمعیت کشور در پایان سال ۹۴ به عدد ۷۸.۸ میلیون نفر رسید که از این میزان ۵۷.۳ میلیون نفر در شهرها و ۲۱.۴ میلیون نفر روستا زندگی می کنند و نرخ رشد جمعیت ۱.۲ درصد بوده است. از این میان ۲۴.۷ میلیون نفر جمعیت فعال به شمار می آیند و نرخ بیکاری ۱۱ درصد محاسبه شده است که این رقم در مناطق شهری ۱۲.۲ درصد و در مناطق روستایی ۸.۱ درصد برآورد می شود. نرخ بیکاری برای زنان ۱۹.۴ درصد و برای مردان ۹.۳ درصد بوده و نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۳.۳ درصد و در جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۶.۱ درصد محاسبه شده است. همچنین تراکم جمعیت ۴۷.۸ نفر در هر کیلومتر مربع برآورد شده است.

بررسی تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشان می دهد متوسط نرخ تورم در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ به ۱۱.۹ درصد رسید که این نرخ در اسفند ۹۴ نسبت به ماه پیش از آن (بهمن) ۰.۷ درصد و نسبت به اسفند ماه سال ۱۳۹۳ برابر ۸.۳ درصد بوده است. در بخش ساختمان تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران ۲۰.۵ درصد افت کرده و همچنین در شهرهای بزرگ ۱۰.۷ درصد، سایر مناطق شهری ۱۳.۶ درصد و کل مناطق شهری ۱۳.۴ درصد کاهش داشته است. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری هم در سال ۹۴ کاهش داشته است. به طوری که تعداد ساختمان‌های شر

وع شده در سال گذشته ۱۷.۷ درصد، ساختمان‌های نیمه‌تمام ۱۲.۹ درصد، ساختمان‌های تکمیل شده ۱۲.۵ درصد و کل ساختمان‌های جدید ۱۳.۹ درصد کاهش داشته است. این رقم در شهر تهران ۱۴.۴ درصد، شهرهای بزرگ ۱۶.۷ درصد، سایر مناطق شهری ۱۰.۱ درصد و کل مناطق شهری ۱۳.۹ درصد کاهش داشته است.

بخش انرژی تولید نفت با ۵.۵ درصد افزایش ۳ میلیون و ۲۳۱ هزار بشکه در روز رسید و صادرات با رشد ۹.۷ درصدی یک میلیون و ۵۷۴ هزار بشکه در روز بوده است. رشد صادرات در ۳ ماهه چهارم سال گذشته ۱۴.۴ درصد بوده است.

© طراحی و بهینه سازی گروه طراحی سیرن